Làm thế nào để đối phó với thẻ ngân hàng bị đóng băng?